PERFORMANS


Garanti Ödeme Sistemleri'nde performans değerlendirmesi, somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı dolayısıyla oldukça objektiftir. Senenin başında belirlenen hedefler doğrultusunda, çalışanlar yöneticileri ile birlikte kendi görevlerine uygun hedefler belirler. Bu hedefler yıl içinde takip edilir, gerekli değişiklikler ve yönlendirmeler yapılır. Yılın sonunda gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans düzeyleri belirlenir. Garanti Ödeme Sistemleri'nde çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planlarını oluşturarak, kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve ücretlerini etkiler.

euro.message madebycat ®